Motion angående busskort till äldre från fyllda 70 år – Kommunfullmäktige 27 maj 2019

Motion till kommunfullmäktige i Ängelholm

Busskort till äldre från fyllda 70 år

Idag finns ett gratis busskort för resa inom kommunen från fyllda 75 år vårt förslag innebär att åldersgränsen ändras till 70 år.

Vi ser dels ett rättviseskäl till att erbjuda fria resor från 70 år samtidigt som att fler äldre tidigare får tillgång till kollektivt resande och därmed lär sig åka kollektivt. Behovet av särskild kollektivtrafik (färdtjänst) kommer då minska på sikt. Ur miljösynpunkt är det även viktigt att fler väljer kollektivtrafik i stället för att åka med bil.

På den Socialdemokratiska fullmäktigegruppens vägnar föreslås fullmäktige besluta att
kommunen ändrar åldersgränsen för gratis busskort för äldre till 70 år inom kommunen enligt ovanstående förslag.

Ängelholm 2019-05-27

Arne Jönsson (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *