Fråga gällande löner och arbetsvillkor för personalen på enheten individ och familj – Kommunfullmäktige 27 maj 2019

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande 2019-05-24

Samtliga politiker i kommunstyrelsen fick den 9 maj ett brev från personalen på enheten individ och familj.

l detta brev signalerades en frustration gällande bland annat de anställdas löner och arbetsvillkor.

De anställda beskriver en situation där deras lönenivåer och löneutveckling är väsentligt sämre än kollegor med samma arbetsuppgifter i övriga kommuner i familjen Helsingborg.De beskriver även en situation där personalen känner både en besvikelse och oro på arbetsplatsen samt att de upplever en risk att förlora både erfarna och kompetenta kollegor.

En kommunikation av detta slag från våra anställda är allvarlig. l synnerhet då vi ofta talar om utmaningarna gällande kommunens framtida personalförsörjning.

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande följande:

  1. Kommer kommunstyrelsens ordförande möta denna personalgrupp för dialog?
  2. Hur kommer kommunstyrelsens ordförande agera för att förbättra arbetsmiljön för personalen på individ och familj i Ängelholms kommun?
  3. Kommer särskilda satsningar göras för att matcha löneläget i kringliggande kommuner?

Socialdemokraterna Ängelholm.

Lars Nyander, oppositionsråd.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *