Motion angående tillgängligheten i Kronoskogen – Kommunfullfullmäktige 25 mars 2019

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun 2019-03-25

Angående tillgängligheten i Kronoskogen

Kronoskogen, som numera ägs av kommunen, är ett av Ängelholms kommuns främsta rekreationsområde. Eftersom skogen ligger mycket nära centrum kan många invånare nå den på ett enkelt sätt men tyvärr är inte skogen tillgänglig förcalla! De större stigarna Blocklinjen och Lasarettslinjen är inte framkomliga för dem som använder rullator, rullstol eller permobil.

Vi Socialdemokrater yrkar därför:
att Blocklinjen och Lasarettslinjen anpassas så det blir möjligt för alla att kunna använda området för friluftsliv, rekreation mm.

Ängelholm den 25 mars 2019

För den socialdemokratiska kf-gruppen
BrittMarie Hansson med flera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *