Servering av kaffe och smörgås från kl 18:45 till kl 19:15
Mötet börjar kl 19:15

• Aktuella politiska frågor
• Aktuellt från Riksdagen
• Redovisning av gruppdiskussionerna

Alla hälsas välkomna!

S-gruppen i Nämnden för omsorg och stöd ansvarar för kvällens möte

Mötesvärd: Pia Radil

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *