Orimligt förslag till nämnderna

Publicerad i NST:s Min mening den 5 september 2018

På kommunstyrelsens sammanträde i onsdags (29 augusti) ville Socialdemokraterna ändra de ekonomiska ramarna till fördel för skolan, äldreomsorgen och de kommunanställdas löner. Detta för att nämnderna inte ska behöva beräkna sina verksamheter på helt orimliga förutsättningar.

Vi ville redan här höja resursfördelningssystemet till förmån för skolan och dess elever till 90 procent istället för föreslagna 60 procent samt resursfördelningssystemet för äldre omsorgen till 70 procent istället för föreslagna 50 procent. Samtidigt vill vi vara tydliga med att vi ska ha bra löner för de kommunanställda i vår kommun. Därför vill vi ha en lönestegring på 2,8 procent istället för 2,3 procent.

Men det ville inget annat parti.

Det är nog rimligt att anta att inget parti är intresserat av att genomföra det förslag som lämnats i sin helhet. Det är därför orimligt att skicka vidare ett förslag som kommer att genera enormt mycket arbete som inget parti är intresserat av att genomföra.

Dessutom när alliansen ständigt påtalar att våra tjänstepersoner inte arbetar tillräckligt effektivt.

Konsekvensen blir att nämnderna tvingas arbeta med att ta fram ett förslag på helt orimliga nivåer som sannolikt inte ens kommer likna det man nu röstat igenom. Dessutom ska detta genomföras med ett redan påtvingat sparbeting i alliansens budget på 25 miljoner kronor.

Hur tänkte ni där?

Lars Nyander (S)
Kommunstyrelsens ordförande Ängelholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *