Stoppa utförsäljningen av sjukhuset i Ängelholm

Insändare publicerad i NST min mening den 20 augusti 2018.

Moderaterna vill sälja ut sjukhuset i Ängelholm, det framkom när de presenterade sitt valprogram för Region Skåne.

Sjukhuset riskerar därmed bli en ideologisk experimentverkstad för Skånemoderaterna.
Sjukhuset i Ängelholm är en del av ett mycket lyckat hälsostadskoncept där kommunen tillsammans med regionen har tagit ett samlat grepp för att förbättra vården av våra äldre och sjuka och se till att de inte faller mellan stolarna.

Stabiliteten och tryggheten riskeras om sjukhuset kastas in i den osäkerhet som en privatisering medför.
Vår uppfattning är att det vore förödande både för vården och för Ängelholm. Att ha sjukhuset i egen regi underlättar samarbetet mellan regionen, kommunen och de olika sjukhusen i Skåne.

Alliansen har tidigare uttryckt att de vill satsa på de mindre sjukhusen. Gäller inte det längre? Vad skulle hända med den nära vården om de mindre sjukhusen privatiserades? Vad händer med den samverkan som finns mellan kommunen och regionen som har varit så positiv för våra mest sjuka äldre? Vad händer med vårdcentralen Laxen som är en viktig del i Hälsostaden? Ska den också säljas ut?

Vi Socialdemokrater vill inte privatisera sjukhuset i Ängelholm. Vill vi satsa på de mindre sjukhusen och den kompetens som finns. Det är viktigt att sjukhuset får långsiktiga spelregler och inte riskerar en privatisering.

Privatiseringarna leder nästan alltid till struliga verksamhetsövergångar, ökad administration, överklaganden och ibland även konkurser.

Invånarna i Ängelholm har rätt till ett besked om hur planerna för sjukhuset i Ängelholm ser ut framöver. Hur ställer sig de borgerliga partierna i Ängelholm till Skånemoderaternas privatiseringsplaner?

Vi Socialdemokrater är tydliga och lovar att inte sälja ut Ängelholms sjukhus.

Lars Nyander (S), kommunstyrelsens ordförande Ängelholm
Susanne Jönsson (S), Ängelholm, Ledamot i Regionfullmäktige

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *