Medlemsmöte 22 januari 2018 – Socialdemokraterna i Ängelholm

  • Fastställande av kommunfullmäktigelistan
  • Nomineringar och motioner till distriktskongressen
  • Aktuella politiska frågor i Ängelholms kommun
  • KHP-gruppen informerar om sitt arbete med Kommunala HandlingsProgrammet (KHP)

Vi träffas på Folkets Hus kl 19.00 måndagen den 22 januari 2018. Välkomna!

facebook Twitter Email