Kommunfullmäktige den 30 oktober 2017

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 30 oktober kl 19.00.

Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv:
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Kommunfullmaktiges-webb-tv/

Ärendelistor
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Arendelista/

Protokoll Kommunfullmäktige
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Protokoll/

Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Sälj inte ut Ängelholms sjukhus!

Susanne Jönssons insändare i NST med rubriken ”Sälj inte ut Ängelholms sjukhus!” den 26 oktober 2017.

Alliansen vill privatisera två skånska sjukhus. Men de vill inte säga vilka. Vi känner oro för vårt sjukhus. Att ha nära till ett sjukhus med duktig personal är viktigt för oss. Sjukhuset i Ängelholm och den samverkan som sker inom Hälsostaden möjliggör att man kan bedriva bra vård för exempelvis våra äldre och sköra patienter.

Nu har de borgerliga partierna i regionen meddelat att de vill privatisera två skånska sjukhus. Det tror vi skulle vara förödande för vården och vi tror inte att det vore bra för Ängelholm. Att ha alla sjukhus i egen regi underlättar samarbetet mellan sjukhusen. Det får betydelse för arbetet med förbättrad tillgänglighet och en sammanhållen vård. Vi socialdemokrater värnar om sjukhuset i Ängelholm. Vi tycker att alla sjukhus i Skåne är viktiga och vill att de ska få finnas kvar i offentlig regi och utvecklas.

Vi har tidigare varit överens om att värna om och utveckla sjukhuset i Ängelholm. Alliansen har tidigare uttryckt att de vill satsa på de mindre sjukhusen för att ha en jämlik vård över hela Skåne. Gäller inte det längre? Vad skulle hända med den nära vården om de mindre sjukhusen privatiserades?

Vi socialdemokrater vill inte privatisera sjukhuset i Ängelholm. Istället vill vi satsa på de mindre sjukhusen och den kompetens som finns. Det är viktigt att sjukhuset får långsiktiga spelregler och inte riskerar en privatisering.

Invånarna i Ängelholm har rätt till ett besked om hur Alliansens planer för sjukhuset i Ängelholm ser ut framöver. Vad skulle hända med sjukhuset i Ängelholm om olyckan är framme och Alliansen tar över styret i Region Skåne efter nästa val? Allianspartierna måste ge besked om de vill privatisera sjukhuset eller inte?

Susanne Jönsson (S), Ängelholm, Ledamot i Regionfullmäktige

Inspirationsdag 21 oktober 2017

VÄLKOMMEN TILL EN INSPIRERANDE DAG PÅ FOLKETS HUS

Lördagen den 21 oktober Klockan 09.00-12.00

Till alla förtroendevalda, medlemmar i Arbetarekommunen samt till dig som är medlem i ett LO förbund och hör till Ängelholm

Vi kommer att under tre timmar uppmärksamma arbetsmiljöfrågor. Inbjudna skyddsombud från Handels, Kommunal samt Transport kommer att berätta om hur deras vardag ser ut, vilka problem som finns och hur man arbetar med dessa.

Anmälan senast den 19 oktober, gärna via mail angelholm@socialdemokraterna.se alt telefon 0431-106 08

Frukost kommer att finnas på plats!

VARMT VÄLKOMNA

Medlemsmöte 18 oktober 2017 – S-kvinnor Ängelholm

VÄLKOMMEN TILL S-KVINNORS MÖTE!

Vi träffas onsdagen den 18 oktober kl 19.00 på Folkets Hus. Styrelsen för SSU, Amanda, Aylin och Aurora besöker oss. Vi samtalar kring SSU:s och S-kvinnors verksamhet och vad vi kan göra tillsammans i jämställdhetsfrågorna.

Vi ska även välja S-kvinnors representant i Arbetarekommunens stora valberedning och vår representant i valledningen inför valet 2018.

Välkommen till ett möte med information, viktiga beslut, god fika och gemenskap!

Styrelsen

Diskussionsklubben den 18 oktober 2017

Hej!

Mikael von Krassow, gruppledare i Beredningen för samhällsbyggnad redogör om beredningens uppdrag att utarbeta en långsiktig målbild för stadsmiljöer i Ängelholm och bebyggda miljöer i tätorterna. Uppdraget omfattar även mötesplatser.

Vi ses den 18 oktober kl. 14.00 – 16.00 på Folkets Hus.

Vi fikar som vanligt.

Välkomna!

PS. Träff i november är:
22 november: Beredningen Samhällsutveckling, Tommy Jönsson DS.