Priset är för högt

Publicerad i NST:s Min mening den 3 februari 2021
Sällan har tidningen präglats av så många insändare från bekymrade medborgare som kring beslutet att genomföra Pytteleden med Klippanvägens förlängning över Pyttebron.
Trots detta har ingen från de partier som ställt sig bakom förslaget svarat på en enda. Det säger en hel del.
Nu har även länsstyrelsen inkommit med synpunkter.
Länsstyrelsen bekräftar och stärker Socialdemokraternas argumentation kring att lokaliseringen av en ny trafikled där är mindre genomtänkt. De anser även att utredningarna som ligger till grund för förslaget saknar en beskrivning av de positiva effekter man säger sig få. Vidare konstaterar man att Pyttebron har ”ett högt kulturmiljövärde med betydande allmänt intresse”.
Till detta ska problematiken med buller, fällandet av många stora och gamla träd, artskyddet och eventuell påverkan på riksintresset för naturvård tilläggas. Och inte minst de boendes försämrade boendevillkor.
Socialdemokraternas förslag om att komplettera Ytterleden successivt med en sträckning som går väster om järnvägen, från norra till södra delen av kommunen verkar mer och mer rimlig. När passagen under järnvägen vid Kulltorp i samband med dubbelspårets dragning både ska höjas och breddas möjliggörs en annan användning för den.
Om fler vägar måste byggas bör kopplingen göras till den redan befintliga Ytterleden.
Priset för att genomföra prestigeprojektet Pytteleden är för högt!
Lars Nyander (S)
Oppositionsråd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *