Barn och ungas fritid

Vi Socialdemokraterna vet hur viktig en aktiv och meningsfull fritid är. Möjligheten att vara delaktig i en förening, röra på sig eller att bara träffa sina kompisar på fritidsgården är en grundläggande förutsättning. Tillgången till ett väl utvecklat föreningsliv och öppna fritidsgårdar är därför centrat för våra barn och ungdomar.

Vi ser en stor potential i våra fritidsgårdar och vill därför utveckla både öppettider och innehåll för att kunna möta ännu fler barn och ungdomar. För att klara ökade öppettider behövs fler fri-tidspedagoger. Samtidigt ser vi både en möjlighet och ett behov av att skapa olika inriktningar för verksamheten. En sådan inriktning är för ungdomarna med motorintresse.

Hembygdsparken. Vi socialdemokrater har flera gånger påtalat vikten av vår hembygdspark, kommunens mest besökta resmål. Under året som har gått så har parken varit ett välbesökt mål för många när man har känt oro för att åka någon annanstans. Som kommun behöver vi ta ett större ansvar och inse värdet av en öppen och kostnadsfri park för alla.

VI SOCIALDEMOKRATER VILL DÄRFÖR:

  • Öka verksamhetsbidraget till hembygdsparken. (1miljon)
  • Tillföra ytterligare medel för sommarlovsaktiviteter. (200 tkr)
  • Utöka öppettiderna på våra fritidsgårdar. (2 miljoner)
  • Öppna en fritidsgård med motorinriktning. (1miljon)
  • Bygga en toalett vid skateparken, investering. (1,5 miljoner)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *