Ängelholms elever

Skollagen är tydlig! Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag vilket betyder att skolan med extra stöd ska kompensera elever som kommer från familjer utan studievana. Kommunens skolor är inte likvärdiga. Det är inte acceptabelt för oss Socialdemokrater. Våra elever skall få likvärdiga förutsättningar i skolan, oavsett var i Ängelholm eleven bor och vilken utbildning elevens föräldrar har.

Vi vill skapa de förutsättningar som krävs för att alla elever skall kunna nå upp till målen i sin utbildning. En viktig förutsättning för det är att det finns fler vuxna i våra skolor. Vi vill bygga en läromiljö, som är trygg och väcker intresset hos de unga att lära sig nya saker samt stärka lärarens roll i klassrummet genom att göra en generell satsning på att förbättra lärarnas arbets-miljö på alla plan. Målet är att skolorna ska präglas av trygghet, arbetsglädje och fokus på goda kunskapsresultat.

Vi vill skapa en skola för alla, en rättvis skola där eleverna får en chans att nå sin fulla potenti-al. Det innebär att de som behöver extra stöd för att nå godkänt ska få det men också att de som vill nå högre och behöver mer utmaningar ska få det. Den psykisk-sociala ohälsan ökar bland våra skolungdomar. Det problemet måste vi möta på ett aktivt sätt.

VI SOCIALDEMOKRATER VILL DÄRFÖR:

  • Öka personaltätheten i våra skolor. (10 miljoner)
  • Satsa på lärare och elevers inne och utemiljö, investering. (15 miljoner fördelat på 2021,2022 samt 2023)
  • Tillföra mer resurser till elevhälsan. (1,5 miljoner)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *