Ett rättvisare Ängelholm med behoven i fokus

Den pågående pandemin har tydligt pekat ut flera brister i vårt samhälle, som redan tidigare påpekats av både allmänheten, delar av politiken och företrädare för arbetstagarna. Brister som uppkommit på grund av ideologiska skäl snarare än ekonomiska.

Vi socialdemokrater ser behovet av att arbeta med välfärden i samhället på ett annat sätt. Det är uppenbart för alla, oavsett ideologisk övertygelse, att de krav som medborgarna ställer på välfärden inte infrias.

I en tid då skatteintäkterna minskar till stat, region och kommun tar den socialdemokratiska regeringen ett stort ansvar för att säkra och förbättra välfärden. Regeringen har under året bistått landets kommuner med stora statliga anslag för att hantera ökade kostnader, kopplat till pandemin och samtidigt öka kvaliteten i välfärden. Även nästa år kommer stora stöd till kommunerna och av detta kommer Ängelholm få ca 65 miljoner. Detta innebär att stort ansvar för kommunen. Dessa pengar ska användas på rätt sätt. Det är avgörande för hur välfärden ska utvecklas framöver i vår kommun.

VI SOCIALDEMOKRATER VILL DÄRFÖR INVESTERA I FÖLJANDE OMRÅDEN:

  • Ängelholms kommun som framtidens arbetsgivare
  • Jobben
  • Ängelholms elever
  • Barn och ungas framtid
  • En omsorg med värdighet

 

Läs hela Socialdemokraternas tilläggsbudget för 2021 samt plan för åren 2022 samt 2023 på följande länk: Socialdemokraternas budget 2021

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *