Reservation ärende nr 15 Samhällsbyggnadsnämnden 20-10-20 Ansökan om bygglov för plank på prickmark.

(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja bygglov eftersom det strider mot gällande detaljplan.

Vi anser att intentionerna i en detaljplan, antagen av Kommunfullmäktige, ska gälla!

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *