Reservation ärende nr 14 Samhällsbyggnadsnämnden 20-10-20 Ansökan om tillbyggnad, ombyggnad och rivning av del av komplementbyggnad på fastigheten Kornknarren 13 (Kullavägen 12)

(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja ansökan eftersom byggnaden överskrider högsta tillåtna byggnadsarea samt placeras närmare huvudbyggnad än 4,5 meter. Byggnadens placering och höjd strider mot gällande detaljplan.

Vi anser att intentionerna i en detaljplan, antagen av Kommunfullmäktige, ska gälla!

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *