Reservation Nämnden för omsorg och stöd AU, 2020-08-25, Ärende nr 02, Svar på motion från Lars-Olle Tuvesson (S) mfl som förslag att trygghetslarm ska ingå i kostnaden för hjälpmedelsabonnemang.

Vi Socialdemokrater i Nämnden för omsorg och stöd AU yrkar bifall till motionen.

Många äldre bor idag kvar hemma och har behov av hjälp i någon form, t ex hjälpmedel och hemtjänst. Att känna trygghet om något skulle hända är också ett behov av hjälpmedel.

Ett hjälpmedelsabonnemang kostar 60 SEK i månaden oavsett hur många hjälpmedel man har. Ett trygghetslarm kostar 300 SEK i månaden. Ett trygghetslarm är den trygghet och hjälp man har för att få hjälp om något händer. Att behöva avsäga sig den tryggheten för att det kostar för mycket går stick i stäv med att verka för en trygg ålderdom. Ett trygghetslarm är att anse som ett hjälpmedel.

Den Socialdemokratiska gruppen i Nämnden för omsorg och stöd AU

Yvonne Mollet-Bengtsson, Mikael von Krassow

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *