Protokollsanteckning Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-08-25, Ärende nr 10, Budget 2021 och plan 2022-2023

(S) kommer att lämna förslag till Budget 2021 och plan 2022-2023 på KS mötet 20-10–28 och avstår att deltaga i dag.
Undertecknade vill redan på dagens möte markera att investeringsbudgetens projekt nr 93930 Garvaregatan och projekt nr 99991 Klippanvägens förlängning utgår i vårt förslag till budget.
Vi anser att området Daniellundsparken, Pyttebron, Växthustomten, Pytteleden fram till Havsbadsvägen ska behållas som det är i dag – en centrumnära grön oas!
Ett tyst och vackert naturområde där medborgarna kan röra sig utan bilar och avgaser. Inte minst våra barn kan cykla eller gå till sina skolor i en trygg miljö.
Magnus Jonsson (S) BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *