Varför vill inte de blågröna samla politiken

Varför vill inte de blågröna samla politiken

Publicerad i NST den 30 maj 2020

Den pandemi som drabbat världen lämnar ingen oberörd. Alla drabbas på något sätt, mer eller mindre. Effekterna på samhället är redan nu påtagliga och hur det kommer se ut framåt är omöjligt att förutspå.

Det vi kan konstatera är fortsatta ekonomiska påfrestningar, en ökad arbetslöshet och en ökad social oro i vår kommun.
Det är viktigt att komma ihåg att de svårigheter somÄngelholm stod inför, innan pandemin bröt ut, fortfarande finns kvar. Däremot har nya behov uppstått och vi ställs hela tiden inför nya utmaningar.

Redan i början på maj ställde Socialdemokraterna frågan till kommunalrådet om inte borgfred vore ett klokt beslut, givet den svåra situation kommunerna befinner sig.
En samsyn kring budgeten är, enligt vår åsikt, det bästa för att prioritera det som är viktigast nu: skolan, vården, omsorgen och föreningslivet.
Den blågröna majoritetens svar dröjde och när det väl kom gav det tydligt uttryck för att ett samarbete inte är intressant.
Häromdagen berättade grannkommunen Helsingborg att de samlat alla partier till en gemensam budget för att det är det bästa för kommunen.

Fler kommuner kommer att följa det goda exemplet.
Men inte Ängelholm!
Här ser inte den blågröna majoriteten vinsterna med att samla politiken för kommunens bästa. Vi socialdemokrater undrar varför?

Lars Nyander (S)
Oppositionsråd

Emma Yngvesson (S)
Andre vice ordförande fullmäktige

Lars Carlsson (S)
Andre vice ordförande familje- och utbildningsnämnden

Magnus Jonsson (S)
Andre vice ordförande samhälls-byggnadsnämnden

Yvonne Mollet Bengtsson (S)
Andre vice ordförande nämnden för omsorg och stöd

Susanne Jönsson (S)
Andre vice ordförande nämnden för kultur, Idrott och fritid

Torgny Handreck (S)
Andre vice ordförande nämnden för miljö och tillstånd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *