Reservation KF 25 maj 2020 angående budgetdirektiv 2021-2023

Socialdemokraterna yrkade avslag på majoritetens förslag till budgetdirektiv 2021 samt plan för 2022- 2023. En pandemi, ekonomisk oro och en ökande arbetslöshet framkallar en stor osäkerhet kring kommande budget för 2021 och plan åren 2022-2023. Vi kan med säkerhet säga att kommunen står inför rejäla utmaningar gällande ekonomin men samtidigt inför en potentiell tvärnit i välfärdsbygget.
Kommunens verksamheter har under den blågröna majoritetens styre genomgått flera sk ”ramjusteringar” och ”effektiviseringar”, med andra ord har besparingar genom-förts. Generellt har dessa åtgärder praktiskt inneburit att färre anställda ska göra mer. I det presenterade förslaget finns inga besparingar utlagda på verksamheterna. Däremot föreslås en minskning av personalens löneutrymme med 17 miljoner kronor för 2021. (med en helårseffekt 2022 på 23 miljoner kronor) ”En åtgärd som i en krisande värld inte kan betraktas som anmärkningsvärd” beskrivs åtgärden som i förslaget. Vi Socialdemokraterna delar inte majoritetens uppfattning! Kommunen kommer med största sannolikhet se ökade behov i flera verksamheter.
Vård och omsorg, skolan, kultur och föreningsliv eller inom den sociala verksamheten. Med andra ord är det rimligt att anta att kommunens anställda kommer få en högre belastning och då vill majoriteten skära i löneutrymmet.

För socialdemokraterna
Åsa Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *