Reservation Ärende: 6. Fortsatt offentligt fyrverkeri på nyårsafton Nämnd: Kultur, fritid och idrott

Vi Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag att avslå förslaget på att man ska fortsätta med traditionellt fyrverkeri.

Motionen om att hitta andra sätt att fira in nyår med fyrverkerier är både modernt och klokt. Allt färre företag väljer att sälja fyrverkerier kring nyår. Ofta med motiveringen om vilka problem och skador detta orsakar för både djur, människor och miljön. Det handlar inte om att ställa in några festligheter utan om att byta ut fyrverkerierna mot ett annat skådespel på himlen, en ljusshow.

Nämnden för kultur, idrott och fritid har redan den 17 juni 2019 fattat ett beslut om att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen och tillskjuta medel inför nyårsfirandet 2021.

Flera förtroende valda medverkade på naturskyddsföreningens utfrågningar gällande klimatet och vad vi som politiker gör för att minska påverkningarna på vår miljö. Där konstaterade alla politiker att vi måste gå från ord till handling och att vi snabbt ska börja ta beslut där miljön får ett större fokus. I stort och smått.

Den socialdemokratiska gruppen i Kultur, fritid och idrott

Susanne Jönsson, Kitty Olofsson och Anton Nyros

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *