Coronaepidemin: S uppmanar Alliansen att dra tillbaka förslaget om färre vårdplatser i Ängelholm

Spara 18 miljoner kronor på Ängelholms sjukhus, nästan en tjugondel av hela sjukhusets budget. Det föreslår Alliansstyret i sjukhusstyrelsen i en ekonomisk åtgärdsplan som behandlas på sammanträdet på onsdag. De föreslagna åtgärderna slår hårdast mot medicinkliniken som kommer att tvingas stänga ner vårdplatser och minska antalet läkare, men även rehabiliteringen riskerar kännbara effekter. Förslaget har fått Socialdemokraterna att reagera kraftfullt.

– Jag förstår inte hur Alliansen tänker. Skånsk vård befinner sig i en väldigt svår situation. I det läget vill Alliansen stänga vårdplatser och skära ner för 18 miljoner kronor i Ängelholm. Dessa nedskärningar i skånsk sjukvård måste upphöra, säger Henrik Fritzon (S), gruppledare för Socialdemokraterna.

Ett av förslagen i åtgärdsplanen är att minska antalet vårdplatser på medicinavdelningen. Sjukhusledningen påpekar i beslutsunderlaget att risken blir att fler medarbetare lämnar sjukhuset och att det blir mindre marginaler vid överbeläggningar.

– Jag vill be allianspolitikerna att dra tillbaka förslaget. Ängelholms sjukhus är en fantastisk tillgång för oss här uppe i nordvästra Skåne. Särskilt nu i tider av allvarlig kris. Annars kan konsekvensen bli att patienter placeras i korridorerna. Hur ska smittskydd upprätthållas och patientsäkerheten garanteras då?, säger Susanne Jönsson (S), andre vice ordförande i sjukhusstyrelse Ängelholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *