Protokollsanteckning Kommunstyrelsen 16 oktober 2019, ärende: 19 Fördelning av uppdrag för genomförande av Ängelholmspaketet

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.

Socialdemokraterna är av annan uppfattning gällande delar av Ängelholmspaketets innehåll. Vi anser inte att klippanvägens förlängning ska grenomföras. Därför väljer vi att inte deltaga i detta beslut.

För socialdemokratiska gruppen:

Lars Nyander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *