Interpellation om mobila teamet Hälsostaden – Kommunfullfullmäktige 25 mars 2019

Interpellationen kan läsas som pdf-fil, klicka här eller nedanstående text:

Interpellation till Ingela Sylvander, ordförande för nämnden vård och omsorg till KF 2019-03-25

Rubrik: Mobila teamet Hälsostaden

Vi Socialdemokrater undrar vem som har beslutat att ta bort tjänsten som kommunal sjuksköterska i det mobila teamet Hälsostaden och varför?

2013 tecknades ett samverkansavtal om ett utvecklingsprojekt mellan Region Skåne och Ängelholms kommun (det vi nu kallar Hälsostaden) som upphörde den 2018-06-30. Parterna valde dock att bibehålla det lokala samverkansavtalet, underskrivet den 2018-08-15 av regionen och av Ängelholms kommun 2018-08-23. Hälsostaden, med det mobila teamet, är vida känt och många kommuner vill införa samma koncept som vi har. Den goda vården som kommer våra äldre till godo är bland annat det som många vill efterlikna.

Det finns en styrgrupp som ska träffas fyra gånger per år där man ska besluta om inriktning och mål och vad vi Socialdemokrater kan se har denna frågan inte tagits upp där.

Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande frågor:

1) Vem har beslutat om att ta bort placeringen av kommunal sjuksköterska i det mobila teamet?

2) Och varför har detta beslut fattats?

Susanne Jönsson
Socialdemokraterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *