Julmarknad 2 december 2018

Välkomna till vårt röda tält på julmarknaden i Ängelholm söndagen den 2 december kl 13-19. Vi bjuder på glögg och pepparkakor.

Läs mer

Medlemsmöte 29 november 2018 – Munka Ljungby och Hjärnarps s-förening

Inbjudan till medlemsmöte Torsdagen den 29 november kl 19.00 håller vi medlemsmöte i Munka-Ljungbys församlingshem Motioner till distriktskongressen Val av ombud till distriktskongressen Allmän politisk diskussion Vi bjuder på kaffe med tilltugg Alla hälsas varmt välkomna!

Läs mer

Nomineringar till AK årsmöte 18 mars 2019

Följande uppdrag kan man nominera till: styrelseledamöter, revisorer, valberedning, olika utskott och ombud. Mer information kan erhållas från AK kansli, angelholm@socialdemokraterna.se eller 0431-106 08. Nomineringar till AK årsmöte den 18 mars 2019 skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2019 på adress enligt nedan: Socialdemokraterna i Ängelholm, Södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm E-post: angelholm@socialdemokraterna.se

Läs mer

Motioner till distriktskongressen den 6 april 2019 i Malmö

Motioner skall vara inlämnat senast den 4 januari 2019, (gärna tidigare om ni har möjlighet), till Arbetarekommunens expedition via mail angelholm@socialdemokraterna.se eller brev: Socialdemokraterna i Ängelholm, Södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm.

Läs mer

Protokollsanteckning vid Kommunfullmäktiges sammanträde 19 november 2018, ärende 260 Budget 2019 och plan 2020-2021

Vi Socialdemokrater anser att den politiska hanteringen av informationen kring alliansens och miljöpartiets budget är fullständigt undermålig. Alliansens och miljöpartiet skickade inför Ks-sammanträde den 26/10 ut sitt budgetförslag till övriga partier. På sammanträdet när deras budget ska presenteras informeras övriga partier av Ks 1:e v ordf. om att ingen information kommer delges utöver det som…

Läs mer

Nomineringar till distriktskongressen 6 april 2019

Nomineringar av ombud till distriktskongressen den 6 april 2019 samt distriktsstyrelse, revisorer och valberedning för Socialdemokraterna i Skåne. Nomineringar skall vara inlämnat senast den 3 december 2018, (gärna tidigare om ni har möjlighet), till Arbetarekommunens expedition via mail angelholm@socialdemokraterna.se eller brev:Socialdemokraterna i Ängelholm, Södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm.

Läs mer

Kommunfullmäktiges budgetmöte 19 november 2018

Se kommunfullmäktiges budgetmöte via webb-TV kl. 16.00 idag den 19 november 2018. Klicka på länken: https://www.engelholm.se/nyhetsarkiv/nyheter/2018-11-19-se-kommunfullmaktiges-budgetmote-via-webb-tv-kl.-16.00.html?fbclid=IwAR2z5yVKh72681XVF0Z1JGNOPIRt7-hxTvRGlQMbqYbyiMiviFx5N1jVSPI

Läs mer

Krönika i NST om det blågröna styret

”Det här var mandatperioden när det utlovades ordning och reda i Ängelholm. Förtroendet för politiken och politikerna skulle återupprättas. Redan några veckor efter valet gjorde den nya blågröna majoriteten en rejäl rivstart. Som slutade med en krasch rakt in i kaklet. ” skriver NST den 17 november 2018. Läs mer i NST – (Premium –…

Läs mer

Valteknisk valsamverkan 2018-2022

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är överens om en valteknisk samverkan vid samtliga val i kommunfullmäktige i Ängelholms kommun för mandatperioden 2018-2022. Överenskommelsen innebär följande: Vänsterpartiet erhåller följande platser: en plats som ersättare i kommunstyrelsen en plats som ordinarie i nämnden för Samhällsbyggnad en plats som ordinarie i valfri fast beredning en plats som ersättare i Familjenämnden

Läs mer

Diskussionsklubb den 21 november 2018

Hej! Då är det dags för diskussionsklubbens andra möte för hösten. Vi kommer att diskutera om politiken i Sverige, Region Skåne och Ängelholm. Vi ses den 21 november oktober kl. 14.00 – 16.00 på Folkets Hus. Vi fikar som vanligt. Välkomna! LarsOlle och Siri

Läs mer
facebook Twitter Email