Protokollsanteckning vid Kommunfullmäktiges sammanträde 19 november 2018, ärende 260 Budget 2019 och plan 2020-2021

Vi Socialdemokrater anser att den politiska hanteringen av informationen kring alliansens och miljöpartiets budget är fullständigt undermålig.

Alliansens och miljöpartiet skickade inför Ks-sammanträde den 26/10 ut sitt budgetförslag till övriga partier. På sammanträdet när deras budget ska presenteras informeras övriga partier av Ks 1:e v ordf. om att ingen information kommer delges utöver det som skickats ut. Presentation ska däremot göras den 14/11, samma dag som beslut ska tas i KS.

Inledningsvis under sammanträdet den 14/11när vi påtalar bristen på information om deras budget informerar ordförande att ärendet läggs sist på dagordningen för att information ska kunna ges. När ärendet väl ska hanteras meddelar ordförande att ett mail gått ut en timme tidigare med ett nytt förslag från majoriteten.

Inget parti, förutom de själva, har då haft möjlighet att ens se det nya förslaget.

Att inledningsvis skicka ut ett förslag utan beskrivning av varken de siffror eller åtgärder man presenterar och därefter på sittande möte i samband med att ärendet ska hanteras informera om man precis skickat ut en helt ny budget är ett skrämmande exempel på maktmissbruk.

Vidare när vi påtalar det orimliga i att inte fått tillgång till någon information om majoritetens förslag innan beslut ska fattas svarar ordförande att vi kunde ringt honom om vi hade frågor.

Vi är stark kritiska till hur majoriteten hanterat situationen. Vår uppfattning är att detta är ett sätt att frångå de demokratiska spelreglerna genom att aktivt välja att inte informera övriga partier.

Emma Yngvesson (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *