Omöjligt att få en budget i balans i år

Insändare publicerad i NST:s Min mening Ängelholm den 24 september 2018 Svar på insändare av Sven-Ingvar Borgquist (M) med rubriken ”S borde ha protesterat”, införd den 13 september. Du påstår, mot bättre vetande, att S har varit tvungna att ”tulla på pengar till skolan”. Du som själv sitter i välfärdsnämnden har som alla vi andra…

Läs mer

Kommunfullmäktige den 24 september 2018

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 24 september 2018 kl 19.00. Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv: https://www.engelholm.se/nyhetsarkiv/nyheter/2018-09-24-se-livesandningen-fran-kommunfullmaktiges-mote-den-24-september.html Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Läs mer

Slutgiltigt valresultat för kommunfullmäktige i Ängelholms kommun 2018

Mandatfördelning, valda ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige efter valet 2018. Läs mer på Valmyndigheten: https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/K/kommun/12/92/valda.html Personröster för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna vid valet till kommunfullmäktige i Ängelholms kommun. Läs mer på Valmyndigheten: https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/K/kommun/12/92/personroster.html#idS Hur fungerar det med personröster i kommunfullmäktige? Valmyndigheten skriver: ”För att kunna bli invald på personröster i kommunfullmäktige måste en kandidat ha fått så många…

Läs mer

Åsa Larsson ny ordförande – Årsmöte 17 september 2018

Vid extra årsmötet den 17 september 2018 valdes Åsa Larsson till ny ordförande för Socialdemokraterna i Ängelholm. Martin Sjösten valdes som ny styrelseledamot.

Läs mer

Dagordning extra årsmöte 17 september 2018

Ängelholms Arbetarekommuns extra årsmöte 2018 09 17 Förslag till dagordning Mötets öppnande Fastställande av dagordning Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande Val av mötesfunktionärer a. Ordförande b. Sekreterare c. Två justerare d. Två rösträknare Val a. Ordförande till nästa ordinarie årsmöte b. Fyllnadsval av en styrelseledamot till nästa ordinarie årsmöte Övrigt Avslutning

Läs mer

Medlemsmöte 17 september 2018 – Munka Ljungby-Hjärnarps S-förening

Munka Ljungby-Hjärnarps Socialdemokratiska Förening Inbjudan till medlemsmöte Måndagen den 17 september kl 17.00-18.00 håller vi medlemsmöte i Munka-Ljungbys församlingshem. OBS tiden! – Nomineringar till kommunala uppdrag Vi bjuder på kaffe med tilltugg Alla hälsas varmt välkomna!

Läs mer

Medlemsmöte 16 september 2018 – Facklig/politiska s-föreningen

Hej! Den Facklig/politiska s-föreningen kallar till medlemsmöte söndagen den 16 september kl 10, Folkets Hus. På dagordningen: – Nomineringar kommunala uppdrag – Utvärdering om valet Välkomna! Styrelsen Mikael von Krassow, ordförande

Läs mer

Valet 2018

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022. Läs mer här: http://www.akangelholm.se/wp-content/uploads/2018/09/KHP2019-2022.pdf Valfilm Se Socialdemokraterna i Ängelholms valfilm: https://www.facebook.com/111894442223981/videos/315798049003868/ Socialdemokraterna i Ängelholms kommunfullmäktigelista Lars Nyander, Munka-Ljungby Åsa Larsson, Villan Mikael von Krassow, Gånarp Emma Yngvesson, Vejbystrand Magnus Jonsson, Munka-Ljungby Pia Radil, Epadalen Lars Carlsson, Haradal Susanne Jönsson, Höja Arne Jönsson, Skepparkroken BrittMarie Hansson, Centrum LarsOlle Tuvesson, Villan Karin Bergström, Skälderviken Ale Holm,…

Läs mer

Valvaka 9 september 2018

Socialdemokraterna i Ängelholm har valvaka på Folkets Hus söndagen den 9 september, med start kl 20. Välkomna!

Läs mer

Socialdemokraterna står utanför vallokalerna 9 september 2018

Vi Socialdemokrater står utanför vallokalerna söndagen den 9 september 2018. Vi delar ut valsedlar till de som vill ha. Bemanningslista utanför vallokalerna: Bemanning vallokalerna 20180909 Journummer 0431-106 08, hela valdagen.

Läs mer
facebook Twitter Email