Omöjligt att få en budget i balans i år

Insändare publicerad i NST:s Min mening Ängelholm den 24 september 2018

Svar på insändare av Sven-Ingvar Borgquist (M) med rubriken ”S borde ha protesterat”, införd den 13 september.

Du påstår, mot bättre vetande, att S har varit tvungna att ”tulla på pengar till skolan”.

Du som själv sitter i välfärdsnämnden har som alla vi andra vid varje nämndmöte fått en öppen och transparent genomgång av ekonomin där varje verksamhet för sig redovisats. Skolpengen, som baseras på resursfördelningssystemet, har helt och hållet lagts ut som ekonomisk resurs till varje rektorsområde. Dessa medel går fullt ut till skolorna.

Så till LSS. Undertecknade har ingen annan uppfattning än din när det gäller vår ekonomi inom LSS.

Det är omöjligt att få en budget i balans inom verksamhetsåret. Samtal och påpekande angående detta har ägt rum inom vårt parti.

Vem som ska prata med vilken statsminister framöver återstår att se.

BrittMarie Hansson (S)
Ordförande välfärdsnämnden

Lars Carlsson (S)
Ledamot välfärdsnämnden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *