Vikarien om veckan som varit – vecka 4 2018

Sveriges bästa kommunala kundservice finns i Ängelholm! Tack vare alla som arbetar med att ge rätta och snabba svar och ett gott bemötande. Hur styr man en kommun? Mycket är redan bestämt av lagar från riksdagen och regler från centrala myndigheter. Vi styr genom att anta planer och policys där vi anger VAD som ska…

Läs mer

Kommunfullmäktige 29 januari 2018

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsalen måndagen den 29 januari kl 19.00. Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv: http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Kommunfullmaktiges-webb-tv/ Ärendelistor http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Arendelista/ Protokoll Kommunfullmäktige http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Protokoll/ Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Läs mer

Var hamnar en röst på M?

Publicerad på Min mening i NST den 27 januari 2018 Svar på insändare av Cornelis Huisman (M) med rubriken ”En röst på S eller EP är en röst på EP – och omvänt” och insändare av Henry Carlsson med rubriken ”Historiskt möte ett spel för galleriet”, båda införda den 24 januari. Någon måtta måste det…

Läs mer

Val av ombud och ersättare till Distriktskongressen 2018

Vid medlemsmötet den 22 januari valdes 9 ombud och 9 ersättare till Distriktskongressen den 7-8 april 2018 i Malmö. Ombud 1. Karin Bergström 2. Christer Hansson 3. Sofia Gunnarsson 4. Mikael von Krassow 5. Amanda Svensson 6. Magnus Jonsson 7. Aylin Caglipamak 8. Torgny Handreck 9. Emma Yngvesson Ersättare 1. Bengt Bengtson 2. Eva-Lena Lindell…

Läs mer

Vikarien om veckan som varit – vecka 3 2018

Utredningen om Västra länken visade att det går att göra en ringled i väster – om vi behöver en ringled någon gång i framtiden. Det blev också tydligt att minst två partier i motståndarlaget fortfarande vill ha Klippanvägens förlängning över pyttebron och genom naturområdet vid ån. Ska det bli en valfråga igen? Socialdemokraterna fick förtroendet…

Läs mer

Kommunfullmäktige den 18 januari 2018

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsalen torsdagen den 18 januari kl 18.00. Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv: http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Kommunfullmaktiges-webb-tv/ Ärendelistor http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Arendelista/ Protokoll Kommunfullmäktige http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Protokoll/ Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Läs mer

Medlemsmöte 22 januari 2018 – Socialdemokraterna i Ängelholm

Fastställande av kommunfullmäktigelistan Nomineringar och motioner till distriktskongressen Aktuella politiska frågor i Ängelholms kommun KHP-gruppen informerar om sitt arbete med Kommunala HandlingsProgrammet (KHP) Vi träffas på Folkets Hus kl 19.00 måndagen den 22 januari 2018. Välkomna!

Läs mer

Kommunfullmäktiges ordförande Bengt Sävströms (S) nyårstal 2018

Jag heter Bengt Sävström och är kommunfullmäktiges ordförande i Ängelholms kommun. Jag är också en ambassadör för vår kära stad, vår egen Änglamark och himlajord. Vi är många som älskar Ängelholm. Tre år i rad har också Ängelholm utsetts till en av Sveriges bästa boendekommuner. 42 000 ängelholmare kan inte ha fel, eller hur? Här…

Läs mer
facebook Twitter Email