Reservation

Undertecknade reserverar sig mot beslutet. Ansökan avser en byggnation som inte detaljplanen medger.

Vi anser att detaljplaner som är politiskt antagna av Kommunfullmäktige ska respekteras och efterföljas!

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Jennie Fredriksson (S)

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *