Reservation

Stödmuren saknar bygglov och marklov. Tjänsteförslaget föreslår att en byggsanktionsavgift enligt PBL 11:51 tas ut.

Undertecknade reserverar sig mot majoritetens beslut att ändra på den föreslagna byggsanktionsavgiften!

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Jennie Fredriksson (S)

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *