Interpellation om Nordvästra Skånes renhållnings samarbete med No Waste Foundation.

Kommunfullmäktige 2021-01-25

 

Interpellation till Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nordvästra Skånes renhållnings samarbete med No Waste Foundation.

Helsingborgs Dagblad avslöjade nyligen att kommunägda NSR:s dotterbolag Vera Park betalat ut flera miljoner kronor till en konsult i Portugal.
Stiftelsen skulle dra in pengar till olika projekt som pågår i NSR:s dotterbolag Vera Park Circularity genom olika projekt.

I HD:s granskning framkommer att upplägget för denna affär ifrågasatts av två expertutredare, advokatfirman Vinge samt KPMG. Advokatfirman Vinge, gör redan 2018 när uppstarten av samarbetet inleds påpekanden gällande begränsningar för kommunal verksamhet och kraven på offentlig upphandling.
Utredarna pekar gemensamt på en mängd problem.

Dessutom konstateras att den konsult som kontrakterats utan offentlig upphandling hade flera konkurser bakom sig och dömts för ekobrott samt försvårande av skattekontroll.

Ängelholm är delägare i Nordvästra Skånes Renhållning och har politisk representation i bolagets styrelse.

Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande frågor:

  1. Varför har styrelsen trots de expertutredningar som pekar på en rad problem gått vidare med detta projekt?
  2. Hur är det möjligt tjänster för flera miljoner kronor inte upphandlas?
  3. Varför har inte kommunfullmäktige informerats om det som pågår?
  4. Vilket ansvar har bolagets styrelse när man trots expertutredarnas tydliga varningar inleder ett samarbete?

För Socialdemokraterna

 

Åsa Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *