Reservation ärende Slutrapport renoveringsplan – Nämnden för omsorg och stöd den 2021-01-19

Reservation

Ärende: 06. Slutrapport renoveringsplan

Enligt renoveringsplanen kommer platser för särskilt boende bli ungefär detsamma som det är i dag. Demografin visar på att behovet av särskilt boende kommer att öka. Att därför göra om Viktoriagården och Willan till trygghetsboende är en dålig planering.

Vid föreslagen avveckling av Munkaljungbygården (40 platser) och Solhaga (30 platser) kommer Kvarnliden (24 platser) finnas kvar som särskilt boende i Munka-Ljungby. Det innebär att 70 platser försvinner i tillväxtorten Munka-Ljungby med 3414 invånare (SCB 2019-12-31). Att kunna bo kvar på den ort där man levt större delen av sitt liv är också vårdkvalité.

Åshaga, Viktoriagården och Willans kök renoverades mellan 2017-2019 för minst 30 miljoner. Vid övergång från särskilt boende till trygghetsboende kommer dessa kök att bli överflödiga. Det är inte försvarbart att slösa med skattemedel på detta sätt.

Det är kapitalförstörning att inte renovera sina lokaler. Vi socialdemokrater anser att Ängelholmslokaler ska äga våra särskilda boenden och deras uppdrag är att arbeta med kontinuerligt underhåll och en utveckling av kommunens fastigheter.

Vi socialdemokrater i Nämnden för omsorg och stöd reserveras oss mot beslutet och vill istället;

att Willan renoveras och att undersöka möjligheten att bygga till på höjden

att Solhaga renoveras

att Viktoriagården renoveras

att Bokhöjden renoveras

att Bäckagården renoveras

att Munkaljungbygården renoveras

att Solängen avvecklas som särskilt boende och att lokalerna evakueras

Den socialdemokratiska gruppen i Nämnden för omsorg och stöd

Yvonne Mollet Bengtsson, Mikael von Krassow, Barbro Widell och Eva-Lena Lindell

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *