En förlängning av Varvsvägen skulle drabba färre familjer

Publicerad i NST:s min mening den 2 december 2020

Under hösten har flera insändarskribenter framhållit fördelar med att förlänga Varvsvägen och ansluta till den redan befintliga vägen, som idag går till reningsverket, som alternativ till Klippanvägens förlängning.
Genom att använda redan befintlig väg till reningsverket kommer man att avlasta både stationsområdet och leda trafiken från Havsbaden bort från centrum.

Detta borde också vara ett betydligt billigare alternativ än att förlänga Klippanvägen.
Det skulle dessutom betyda att ett fåtal invånare skulle beröras av trafiken då det finns gott om utrymme på båda sidor om vägen för att åtgärda buller.

Vidare innebär det mindre inverkan på miljön och ingen ödeläggelse av en älskad del av Ängelholm.
Var finns tankarna till invånare som idag bor längs med tilltänkta förlängningen av Klippanvägen?
Det är många familjer som kommer att drabbas då det blir för trångt med att bygga tillräckliga bullerskydd, dessutom inte tillräckligt höga för att skydda de flerfamiljshus som ligger i området.
Var finns ambitionen att leda trafiken bort från Ängelholms centrum?

Hur många gånger har de som fattat beslutet om Klippanvägens förlängning befunnit sig i den miljö där det är tänkt att dess utbyggnad skall genomföras?
Om man fortsätter att driva Klippanvägens förlängning så har aldrig så få, fattat ett beslut som förstör så mycket, för så många invånare i Ängelholms kommun.

Agneta J:son Eklund (S),
Ängelholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *