Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-20 Ärende nr 10 Granskning av detaljplan för Samskolan 3, Centrum, Ängelholm

Protokollsanteckning:

I texten under rubriken Barnkonventionen (10.3 sid 20) står det att ”det handlar om att säkerställa och utveckla miljöer där barn och unga kan ges en trygg, trivsam och tillgänglig plats där de kan vistas på egna villkor”.

Medanledning av detta anser vi att Stadsparken inte är lämplig utan vi vill att Bostadsgården delvis kan användas som lekplats år barnen.

Magnus Johnson (s), BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (s)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *