Har någon frågat barnen?

Publicerad i NST den 20 oktober 2020

Svar på Robin Holmberg och Sven-Ingvar Borgquists insändare med rubriken ”Elever och föräldrar ska få välja skola själva”, publicerad den 15 oktober.

Att göra frågan till en demokratifråga och jämföra det med rätten att välja Tv-kanaler är som att jämföra äpplen med päron. Det måste väl vara uppenbart för alla att vinsterna till investerare i den branschen inte plockas från våra skatteintäkter.
Det fria skolvalet har vi inga invändningar mot så länge det inte urholkar kommunens ekonomi. Så länge våra skattepengar används för att utveckla skolan och inte går till vinstutdelning till globala kapitalinvesterare är vi nöjda.
Att tala om att vara yteffektiv när det handlar om grundskolebarnens lekytor är verkligen att sakna barnperspektivet. Har barnens synpunkter inhämtats?
Det handlar inte om friskolornas vara eller inte vara. De är ett komplement, som vi kan behöva men då skall de drivas i en form så att vi inte misshushållar med våra skattemedel.
Ängelholm har bra skolor, där eleverna mår bra och mestadels uppnår goda skolresultat. Varför ändra på ett vinnande koncept!

Lars Nyander, andre vice ordförande i kommunstyrelsen

Lars Carlsson, andre vice ordförande i familje- och utbildningsnämnden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *