Särskild satsning på äldreomsorgen

För att våra äldre ska få en trygg ålderdom behövs mer personal med rätt utbildning och för att fler ska vilja jobba i välfärden måste både villkoren och arbetsmiljön förbättras. Därför genomför regeringen en historisk satsning på äldreomsorgen. För Ängelholm innebär det ett tillskott på 28 miljoner till äldreomsorgen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *