Protokollsanteckning KF 28 september 2020 angående begäran om tilläggsanslag från nämnden för kultur, idrott och fritid till investeringsbudget 2020

”En upphandling har gjorts där kostnaden blev för hög i förhållande till nämndens budget.
Där väcktes frågan kring om tilläggsanslag för investeringsbudgeten 2020. En ny upphandling ska göras, men först nästa år 2021.
Då vet vi alltså inte vad renoveringen kommer kosta vilket gör att tilläggsanslaget blir en gissning.
Dessutom framkom det av diskussionen på kommunfullmäktige att det inte längre handlade om renovering och tillbyggnad utan att det fanns tankar på att riva och bygga nytt. Detta framgår inte av de handlingar som ligger som grund för beslutet.
Det blir därför svårt att förstå hur detta ärende hanterats.
Vi socialdemokrater vill att våra barn och ungdomar ska ha platser att utöva idrott på. Det ska finnas lika möjligheter till idrott oavsett var du bor i kommunen.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *