Kommunfullmäktige 28 september 2020

Se kommunfullmäktiges sammanträde via webb-TV måndagen den 28 september. Kommunfullmäktige sammanträder i Aulan Rönnegymnasiet med start kl 19.00.

https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2020/2020-01-07-kommunfullmaktiges-sammantrade-2020-09-28.html

facebook Twitter Email