Reservation KF 25 augusti 2020 angående köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. (avseende Ängelholm Helsingborg Airport)

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet:

Ängelholm kommun har länge haft förmånen att ha en flygplats. Först genom att försvaret använt flygplatsen till flygvapnet. Därefter med kommersiell drift sedan -60 talet. I 60 år har möjligheten att ta sig till olika destinationer via Ängelholm funnits. I huvudsak är det linjen till huvudstaden som varit intressant för passagerarna.

Under dessa 60 år har flygplatsen haft flera ägare. Först Försvaret därefter Swedavia. Swedavia säljer 2011 flygplatsen till Skåne nordväst som i sin tur direkt säljer den till PEAB.
Och nu, 9 år senare, står vi ännu en gång inför beslutet om att gå in som ägare till en flygplats.

Anledningen är att den nuvarande ägaren tagit beslut om att lägga ner driften av flygplatsen.
Motiveringen är att passagerarsiffrorna de senaste åren varit vikande och att man inom en överskådlig tid inte ser att flygplatsen kommer generera några intäkter.

Utbrottet av covid 19 gjorde situationen än mer akut och flera flygplatser och flygbolag drabbades av att resandet i stort sett upphörde.

Familjen Helsingborg har i samband med att situationen uppdagats förhandlat med ägaren om olika alternativ till lösning för att inte flygplatsen ska stänga. Processen har i olika steg stämts av med de kommuner som önskat vara med i processen. Resultatet har vi framför oss idag.
Förslaget till lösning innebär att 7 av de 11 medlemskommunerna i familjen Helsingborg ska köpa driftsbolaget.

Ett paket som innebär att totalt 50 miljoner fördelas över de 7 kommunerna.

För oss socialdemokrater har frågan kring detta köp landat i tre frågeställningar som vi processat på våra medlemsmöten.

Den första frågeställningen handlar om vad som är en kommuns kärnverksamheter.

Som kommunen är vi obligatoriskt ansvariga för att det ska finnas förskola grundskola och gymnasieskola, en social omsorg bestående av äldre- och handikappomsorg samt individ och familjeomsorg, vi ska ha en krisberedskap och ett civilt försvar, en räddningstjänst, bostäder, en biblioteksverksamhet, fungerande vatten och avlopp, fungerande renhållning och avfallshantering och det ska finnas en hantering av plan och byggfrågor samt miljöoch hälsoskydd.

Det är det grundläggande uppdraget vi har som kommun.

Den andra frågeställningen handlar om klimatsituationen i världen.

Det kan inte undgått någon att vår planet befinner sig i ett nödläge. Höga temperaturer, översvämningar, smältande polarisar och klimatflyktingar.

Världens ledare har därför enats om att vidta åtgärder för att motverka det negativa avtrycket vi gör på planeten. En absolut nödvändig överenskommelse mellan världens nationer har därför träffats, Parisavtalet.

En del i det avtalet handlar om att drastiskt minska de utsläpp som görs från världens industrier och fordon. Ett avtal som Sverige ställts sig bakom och som inte bara påverkar oss som nation utan som även omfattar samtliga kommuner.

Den tredje frågeställningen handlar om hur covid 19 påverkat vårt sätt att arbeta. Den mötesstruktur vi haft för bara ett par månader sedan har förändrats globalt. När resandet minskade ökade behovet av andra lösningar för att mötas.
Både offentliga och privata verksamheter ställde snabbt om till en digital mötesstruktur som visade sig spara både tid och pengar.

När det gäller vår första frågeställning om kommunens kärnverksamhet så är det vår uppfattning att vårt politiska uppdrag handlar om att göra prioriteringar som gagnar alla kommuninvånare.
Vi kan inte se att ägandet och driften av en flygplats kan prioriteras i förhållande till de behov som finns inom skolan, vården eller omsorgen.

När det gäller vår andra frågeställning kring den rådande klimatsituationen i välden är det vår uppfattning att alla måste ta ett ansvar. Vi måste inför alla beslut våga pröva miljöperspektivet och de eventuella konsekvenser ett beslut kan innebära för kommande generationer. Om vi som politiker ska vara trovärdiga finns det bara ett alternativ.
När det gäller vår tredje frågeställning är det vår uppfattning att den förändring gällande mötesstruktur som tvingades fram av covid 19 till stor del kommer vara bestående.

Om vi som politiker ska ta vårt ansvar i den kommande omställningen till förmån för miljön, Om vi som politiker ska ta vårt ansvar gällande Parisavtalet.
Om vi som politiker ska ta vårt ansvar och våga göra tuffa prioriteringar
Då måste det första jobbiga beslutet fattas någonstans och av någon

Därför väljer vi socialdemokrater att ta ställning för våra barns framtid och för miljön.

För den socialdemokratiska gruppen
Lars Nyander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *