(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja bygglov eftersom placeringen av byggnaden avviker ifrån planbestämmelsen. Även taklutningen avviker ifrån gällande detaljplanebestämmelse .
Vi anser att intentionerna i en detaljplan, antagen av Kommunfullmäktige, ska gälla!

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *