Samhällsbyggnadsnämnden ärende nr 17 Ansökan om lov Luntertun 1-97

Reservation.
(S) reserverar sig mot beslutet att bifalla lov.
Begäran om lov att ändra takmaterial ska inte medges eftersom förslaget strider mot plan- och bygglagens bestämmelser om varsamhet i 8 kap 13 paragrafen. Dessutom ingår fastigheten i kommunens bevaringsprogram.
Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Gert Nilsson (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *