Fråga från Lars Nyander (S) till Ingela Sylwander (M) ordföranden i nämnden för omsorg och stöd

20200522

Fråga till Ingela Sylwander [M) ordförande i nämnden för omsorg och stöd.

Kommunen står inför rejäla utmaningar gällande våra boenden inom äldreomsorgen.
Vårt nuvarande bestånd är till större delen äldre fastigheter med stora behov av generell upprustning. Dessutom saknas godkända brandskydd. Kommunen behöver både renovera och riva delar av sitt bestånd men också uppföra nya boenden. Behovet uppdagades under 2017, då räddningstjänsten slog ner på brandskyddet och krävde åtgärder.

En evakueringsplan togs fram för att kunna möta räddningstjänsten krav.
Kommunstyrelsen ställde sig positiv till den framtagna planen, där en del av lösningen var att uppföra ett vårdboende på Fridhem i kommunal regi. Det boendet skulle stå färdigt i år men den blågröna majoriteten stoppade projektet för att det, i deras tycke, var fel driftsform.

Vi har i kommunen, bara under de senaste åren, fått information om flera missförhållanden i de privata omsorgsverksamheterna, alla med stora konsekvenser förbrukarna. Trots detta har majoriteten i sin framtidsförklaring tydligt pekat ut privatiseringar, som politiskt önskvärda.

Kommunen skall nu ta ett helhetsgrepp i omsorgsfrågan. Vi vill därför veta hur majoriteten avser hantera frågan kring val av driftsform av boendet, kommunal eller privat.

Vi vill därför fråga nämndens ordförande följande: Kommer det att vara ideologin snarare än fakta som kommer att styra besluten?

Lars Nyander
Oppositionsråd (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *