Socialdemokraterna instämmer i den bild som motionären ger, att inträdesavgiften på
Vattnets hus är hög.
Det är problematiskt när kostnaderna att besöka badhuset blir höga för en barnfamilj.
Möjligheten att kunna ta med sig familjen och bada blir snarare en fråga om ekonomi än
om vilja.
Att kunna ta med sig familjen och besöka badhuset är en aktivitet som främjar folkhälsan.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *