Mer resurser till vård, skola och omsorg

Coronavirusets spridning är först och främst en fara för människors liv och hälsa, men det har också lett till ett mycket allvarligt läge i ekonomin, både globalt och här hemma i Sverige. Coronakrisen drabbar nu hela samhället i en snabb takt, och slår hårt mot individer, företag och offentlig verksamhet. Personalen inom vård, skola och omsorg är viktigare än någonsin. Sjukvårdspersonalen gör dagligen heroiska insatser i kampen mot viruset. Lärare ställer om snabbt för att kunna undervisa på distans. Medarbetare inom omsorgen tar hand om våra äldre när vi inte kan hälsa på dom.

Vården, skolan och omsorgen är kärnan i det starka samhället. I kris är vår gemensamt finansierade välfärd mer betydelsefull än någonsin. För att värna vård, skola och omsorg går nu regeringen och dess samarbetspartier fram med 22 miljarder till landets kommuner och regioner. För Ängelholm innebär detta 64 miljoner under 2020. Det är en stor satsning, både för att hantera den ekonomiska nedgången och samtidigt värna våra undersköterskor, sjuksköterskor, lärare och läkare.

Dessutom har regeringen meddelat att 12,5 miljarder permanentas för åren efter. Det är viktigt för att säkerställa kvalitet i välfärdsverksamheterna, undvika nedskärningar och för att kunna anställa personal. Det ger långsiktiga förutsättningar för kommuner och regioner att klara sin verksamhet i en påfrestande tid.

Några av de sen tidigare presenterade åtgärderna innebär även de en avlastning för kommunsektorn. Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret under två månader. Det är en viktig insats för att lyfta av kostnaderna för kommunerna. Redan den 11 mars meddelade regeringen även att staten tar alla extraordinära kostnader för hälso- och sjukvården och omsorgen. Pengar ska inte, och får inte, stå i vägen för att hindra smittspridningen.

De senaste årens ekonomiska politik har handlat om att rusta svensk ekonomi och bygga upp motståndskraft mot kriser. Tack vare goda offentliga finanser kan vi möta den ekonomiska nedgången med mer resurser till vård, skola och omsorg. Det är avgörande att vår gemensamma välfärd nu har de resurser som krävs. Sverige har en påfrestande tid framför sig. Den ska vi ta oss igenom gemensamt, som ett samhälle.

Fredrik Olovsson, ordförande i finansutskottet (S)
Lars Nyander, oppositionsråd i Ängelholms kommun (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *