Bussgata genom Havsbaden – Reservation Samhällsbyggnadsnämnden den 10 mars 2020

Reservation.

Ärende nr 11. Bussgata genom Havsbaden.

(S) reserverar sig mot beslutet att öppna Klittervägen för all trafik året runt.
Under badsäsongen finns det många gående och cyklande som korsar Klittervägen på väg till stranden – inte minst barn.
Risk föreligger om biltrafiken tillåts här sommartid att olyckor kan inträffa. Varför ska biltrafiken prioriteras?

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *