Interpellation om Attendo.

Interpellation till Ingela Sylwander (M) ordf. för nämnden för omsorg och stöd.       2020-02-24        

Interpellation om Attendo.

Under 2019 gjorde IVO flygande inspektioner på Attendos äldreboenden i södra Sverige. Under inspektionerna upptäcktes många brister t.ex. allmän brist på kompetens, tidvis obemannade avdelningar nattetid, bristande dokumentation, kommunikationsproblem mellan omsorgspersonal och sjuksköterskor, larmhantering och läkemedelshantering. I Ängelholm driver Attendo demensboendet Solängen. Liknande brister har upptäckts även här. Detta uppmärksammandes av NST i en artikel den 18 september 2019.

Vid sammanträdet i nämnden för omsorg och stöd den 17 september 2019 beslöt nämnden att upphandla nio platser på Attendos särskilda boende Erraps Ängar. Vi var tvungna att upphandla dessa platser för att minska kötiden till demens- och särskilt boende. Då var vi uppe på fem månaders kötid, vilket är två månader över maxtiden för att få en plats på ett boende. Dessutom görs det konventeringar av kommunens egna boende för att få fram flera platser. Det räcker inte på sikt.
Det bör nämnas att det har tidigare tagits beslut om att bygga ett nytt kommunalt boende på Fridhem. Bygget skulle startats 2019 och stå färdigt 2021. Beslutet har inte verkställts.

Vid sammanträdet i nämnden för omsorg och stöd den 21 januari 2020 gavs information om bristerna på Attendo Solängen som IVO och förvaltningen har upptäckt vid sina inspektioner under förra året. Vidare meddelades det att det fortfarande förekommer brister och att Attendo har ebjudits möjlighet att åtgärda dem. Ny kvalitetsgranskning kommer ske.

Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande frågor

  1. Har Attendo åtgärdat alla sina brister på Solängen?
  2. Om, nej, varför inte och när ska de åtgärdas.
  3. Vilka sanktionsmöjligheter har vi att vidta mot privata vårdgivare som inte sköter sina åtaganden enligt ingångna avtal?

 

Mikael von Krassow

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *