Motion: Alla barn har rätt till en porrfri barndom

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun

2020-01-27

 

Alla barn har rätt till en porrfri barndom

Ungdomars och barns användande av internet och åtkomsten till porr är bara några klick bort, helt öppet oavsett ålder att komma åt. Detta gör att barn redan i lägre åldrar och i större utsträckning nu kommer i kontakt med porr än tidigare. I samverkan med skeva könsmönster i samhället bidrar detta till en minskad jämställdhet.

Porren styrs av ekonomiska intressen och är en av de yttersta konsekvenserna av ett ojämställt samhälle där kvinnokroppen exploateras. Alla har rätt till sin egen kropp och därför måste vi säkerställa att den utveckling som normaliserar kvinnors kroppar genom objektifiering, hat, hot och våld stoppas. Men vi måste också säkerställa att barn inte utsätts för porr, detta då det skapar och befäster en skev syn på sexualitet och kön.

På kommunens datorer och digitala enheter fattas ett installerat filter eller en teknisk lösning för att dölja våld -och pornografiskt innehåll på internet. Detta gäller alltså på våra skolor, förskolor, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för och där våra barn vistasdagligen. Det betyder att våra barn kan använda internet på kommunens datorer utan att filter eller begränsningar för porr -och våldsrelaterat innehåll finns.

Många kommuner inför nu porrfilter i skolor. Varför ska vi i Ängelholms kommun vara sämre?

Vi socialdemokrater vill att barn ska kunna växa upp fria att utvecklas utan förtryckandekönsnormer. Vi förväntar oss att förskola, skola, fritids, bibliotek och andra platser i kommunensregi där barn vistas ska vara en porrfri zon utan risk att exponeras för porr.

Socialdemokraterna förslår kommunfullmäktige att besluta: Socialdemokraterna i Ängelholm,

Att: Ängelholms kommun lnstallerar porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter, kommunens öppna wi-fi-nätverk och wi-fi-nätverk i verksamheter där kommunen är huvudman.

Att: Ängelholms kommun inför porrfri policy så att det inte är tillåtet att spela upp porr via kommunens nätverk, på kommunens digitala enheter, och/eller på privat tekniskutrustning som t.ex. privat mobiltelefon på de verksamheter som kommunen är huvudman där barn vistas: till exempel: förskolor, skolor, fritids, bibliotek. En porrfripolicy där allmänna platser i kommunens regi ska vara en porrfri zon, har ett mycket starkt normbildande signalvärde.

För den socialdemokratiska gruppen

Lars Nyander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *