Interpellation från Lars Nyander (S) gällande bekymrad personal inom individ- och familjeomsorgen – Kommunfullmäktige den 28 oktober 2019

Interpellation till Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande

Ännu en kommunikation från bekymrade anställda

Nu har politiken fått ytterligare ett brev från bekymrade och frustrerade grupper av anställda. Denna gång ett brev från kommunens socialsekreterare, utbildningsenheten och integration.

I denna kommunikation beskriver dessa personalgrupper sin frustration över att deras profession inte längre ser sig ha möjligheten att jobba förebyggande utan tvingas agera hastigt och inte långsiktigt. De beskriver sig själva som brandsläckare.

Man beskriver att nya direktiv tvingat dem att skriva nya beslut emot ungdomars, vårdnadshavarnas samt de gode männens vilja.

Inga barnperspektiv, inga konsekvensanalyser och ingen förankring.

Besluten handlar inte längre om socialt och förebyggande arbete utan baseras på kommunens ekonomi.

Detta gör oss socialdemokrater oroliga för att individer med behov av sociala insatser inte får den hjälp och det stöd de behöver.

Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande frågor:

  • Anser KSO att detta är en godtagbar ambitionsnivå beträffande det sociala arbetet i Ängelholms kommun?
  • Anser KSO att denna situation passar under kommunens ledord: öppenhet, omtanke och handlingskraft?
  • Hur avser KSO säkerställa kommunens arbete för social trygghet baseras på det faktiska sociala behovet och inte enbart ekonomiska förutsättningar?

Lars Nyander (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *