Vad hade Greta Thunberg sagt om trafikleden?

Insändare i NST:s Min mening den 25 september 2019.
Frågan kring Klippanvägens förlängning/Pytteleden har dammats av igen av alliansen. SD och EP har nu anslutit sig till ja-sägarna.
Vi socialdemokrater har hela tiden varit tydliga med vårt ställningstagande i frågan, vilket tydligt framgår av vårt kommunala handlingsprogram.
Konstaterar att ingen modern stad väljer att etablera en ny innerled för trafik på bekostnad av centrala grönområden. All modern forskning pekar på raka motsatsen, att dessa grönområden är mer värdefulla och mer sällsynta än någonsin. Vår stad är känd för sina lugna, gröna och centrala områden.

Det som borde vara i fokus är snarare hur vi kan utveckla kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafiken till att bli ett starkt alternativ till att minska behovet av bilar i kommunen.
Men detta gör vi inte genom att bygga Pytteleden utan genom att vara modiga och fatta långsiktigt hållbara beslut.
Förändring är sällan enkelt, men det är tydligt att något måste göras för att bryta mönstret av ökad trafik i innerstaden. Detta har också genomsyrat de politiska diskussioner som lagt grunden för planprogrammet på stationsområdet. Bilpooler, kollektivtrafik, cykel samt gående prioriteras. Samtliga politiska representanter som varit delaktiga i denna process har varit överens om detta.

Den slutgiltiga och mest väsentliga frågan är vilka som ska använda den nya vägen. Är det de som ska till Havsbaden och Parallelltrapetsen eller turister som ska ta sig till Råbocka camping och hur ska de som önskar ta sig till centrum med bil bära sig åt?
Som sagt, visst finns det platser i kommunen där trafiken behöver förändras. Låt oss ta oss an dem först och se vilket resultat det ger innan vi gör något som inte kan göras ogjort och som faktiskt inte behövs.
Den långsiktigt hållbara lösningen är att öka kollektivtrafiken och dess punktlighet, att öka möjligheterna att på ett tryggt och säkert sätt kunna förflytta sig inom kommunen med cykel och att skapa potentialer att parkera vid stationen för att kunna använda kollektivtrafiken.

Socialdemokraterna i Ängelholm säger fortfarande nej till Klippanvägens förlängning/Pytteleden, precis som vi lovade i valrörelsen.
Jag kan inte låta bli att undra över vad Greta Thunberg skulle säga om detta.

Lars Nyander (S)
Oppositionsråd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *