Otydlighet och Brutna löften

Under två dagar förra veckan träffades 8 av kommunens 9 politiska partier för att diskutera framtidens trafiklösningar i kommunen.

Socialdemokraterna valde att inte delta i diskussionerna då vi tidigt insåg att pytteleden skulle vara ett krav oavsett vilka andra lösningar som skulle diskuteras.

Och tyvärr vi fick rätt!

Igår meddelade Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande, att 7 av kommunens 9 politiska partier är överens. Klippanvägens förlängning/pytteleden ska genomföras som en del i ”Ängelholmspaketet”.

 

En viktig fråga inför valet 2018.

För att medborgarna inför valet 2018 skulle få en sanningsenlig bild av var partierna stod i omdebatterade frågor gjordes under valåret 2018 ett antal undersökningar av HD/NST, Lokaltidningen, föreningen rädda pyttebroområdet samt SVT valkompassen. Partierna fick här redogöra för var de stod i frågor gällande bl.a. exploatering av olika grönområden i Ängelholms kommun.

I SVT:s valkompass från augusti 2018 fick partierna svara på om man stod bakom uttalandet: ”Nej till bygget av Pytteleden i Ängelholm”

Det enda parti som tydligt sa att man inte stod bakom det uttalandet, alltså var positiva till bygget av Pytteleden, var Liberalerna.

  • ”Klippanvägens förlängning behövs! Denna ska byggas vid sidan om den nuvarande Pyttebron. Liberalerna har drivit denna fråga sedan 1989 då vi skrev en motion”

 

Moderaterna, Centerpartiet samt Kristdemokraterna var inte helt för bygget av Pytteleden. Men mer för än emot. Deras kommentarer följer nedan.

  • (M) ”Ängelholms kommun behöver en långsiktig och blocköverskridande överenskommelse mellan Alliansen och Socialdemokraterna om trafiken. S måste under nästa mandatperiod vara beredda att föra en seriös diskussion om hur trafikproblemen i centrum ska lösas. Moderaterna är övertygade om att Klippanvägens förlängning är den mest effektiva lösningen, men även Västra länken behövs på sikt” 
  • (C) ”Finns inga förslag om byggande av pytteled nu. 
  • (KD) ”Trafiksituationen i centrala Ängelholm måste lösas. Vi vill göra detta på det mest hållbara och ekonomiska sätt”

 

På den andra sidan, som tyckte att uttalandet var ett mycket bra förslag, alltså ett tydligt nej till att bygga Pytteleden fanns:

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna samt Engelholmspartiet. Deras kommentarer följer nedan.

  • (S) ”Socialdemokraterna har inte ändrat uppfattning i frågan! Moderna städer investerar i kringleder för trafik runt staden inte igenom” 
  • (MP) ”Vi vill ha en trafikmiljö i centrala Ängelholm som i första hand planeras för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Bilar ska alltid komma i andra hand i stadskärnan” 
  • (SD) ”Vi står fast vid att vi inte vill se en biltrafikled enligt det förslaget. Mycket handlar för oss om att bevara intilliggande grönområde”
  • (EP) ”Målet är att hitta smidiga trafiklösningar utan att göra nya trafikleder”

 

Det känns därför olustigt att samma partier som i augusti förra året, innan valet, svarade på ett sätt på frågorna nu gör något helt annat. Förtroendet för oss politiker ökar inte genom handlingar som denna.

Vi socialdemokrater har stått fast vid det beslut som fattats av våra medlemmar: att inte exploatera Pyttebroområdet och dra en trafikled igenom ett av stadens mest centrala grönområden.

 

Folkomröstningen 27 november 2011.

Frågan kring Klippanvägens vara eller icke vara har under många år varit en het potatis. Den genererade till och med en folkomröstning för medborgarna i kommunen. Folkomröstningen hölls den 27 november 2011. Valdeltagandet låg på 34,7 % av Ängelholmarna varav 59,73 % röstade nej ,  37,27 % röstade ja och 2,7 4% avstod.

Detta resultat har flera gånger ifrågasatts av den sida som förlorande omröstningen. Dels för att det under dagen för omröstningen var så dåligt väder att medborgarna uppmanades att hålla sig inomhus och dels för att man hävdar att valdeltagandet var för lågt.

Viktigt att notera är att det trots riktigt dåligt väder engagerade 34,7% eller ca 14 000 av Ängelholms medborgare sig för att ta ställning i denna fråga.

Fortsättning följer….

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *