Interpellation till Robin Holmberg: Vad händer med Ängelholm som Fairtrade City? – Kommunfullmäktige 26 augusti 2019

2019-08-18


Ängelholm en Fairtrade City

I april 2010 diplomerades Ängelholms kommun som Fairtrade City.
Ängelholm var därmed tredje kommunen i Skåne att få diplomeringen.
Arbetet ledes av en styrgrupp som består av representanter från kommunen,
butiker och föreningar. Styrgruppen har sedan 2010 genomfört en mängd
informationskampanjer och utbildningar.

Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande frågor:

1) Hur arbetar Ängelholms kommun med arbetet för att behålla diplomeringen som Fairtrade City

2) Har styrgruppen involverat föreningar, ungdomsfullmäktige med flera i arbetet med Fairtrade

3) Varför är det inte synligt på kommunens hemsida eller Facebook vad som händer i arbetet med Fairtrade.

 

Susanne Jönsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *